RTI Drafting Service's

स्वस्त धान्य दुकान योजने निहाय लाभार्थी यादी

1) आपल्या गावातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांची रेशन लाभार्थी यादी मिळवा..! 2) रेशन यादी चा नमूना यादी साठी फॉर्म भरा यावर क्लिक केल्यावर दिसेल..! आपल्याला वरील माहिती खालील फॉर्म भरल्यावर WhatsApp नंबर वर 6 ते 24 तासात EXCEL/ PDF FILE स्वरूपात मिळेल..

Rs.149

ग्रामपंचायत

1) आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सर्व बँक खात्यांचे चालू वर्षाचे STATEMENT मिळवा. 2) आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयाचा ग्रामविकास आराखडा मिळवा. 3) चालू व पूर्ण झालेल्या कामाची यादी मिळवा. आपल्याला वरील माहिती खालील फॉर्म भरल्यावर WhatsApp नंबर वर 6 ते 24 तासात PDF FILE स्वरूपात मिळेल..

Rs.149

ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संबंधित महत्त्व पूर्ण 45+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने.. यादी साठी येथे क्लिक करा... सोबत, माहिती अधिकार कायदा व महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालयीन निर्णय व इतर तपशिल, ईमेल द्वारा मिळवा...

नगर परिषद

नगर परिषद कार्यालयाशी संबंधित 75+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने.. सोबत, माहिती अधिकार कायदा व महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालयीन निर्णय व इतर तपशिल, ईमेल द्वारा मिळवा..

महामार्ग/ रस्ते विकास काम

रस्ते विकास कामाशी संबंधित 10+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने... सोबत, माहिती अधिकार कायदा व महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालयीन निर्णय व इतर तपशिल, ईमेल द्वारा मिळवा..

सार्वजनिक व वयक्तिक

सार्वजनिक व वयक्तिक हिताशी संबंधित 25+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने.. सोबत, माहिती अधिकार कायदा व महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालयीन निर्णय व इतर तपशिल, ईमेल द्वारा मिळवा..