RTI Drafting Service's

150+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने

नोंदणी करा, आणि मिळवा!

कमीत कमी शब्दात असलेले परिपूर्ण माहिती अधिकार अर्ज.. 

आपण दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला मिळणारे उत्तर याबाबत तपशील.. 

माहिती देण्याबाबत पत्र मिळाल्यास आपण करावयाची कार्यवाही याबाबत तपशील.. 

माहिती नाकारल्यास प्रथम अपील कोणाकडे व कसे करावे याबाबत अधिक माहिती .. 

प्रथम अपील दाखल केल्यानंतर होणारी कार्यवाही याबाबत तपशील.. 

प्रथम अपील दाखल केल्यानंतर निर्णय आपल्या बाजूने न लागल्यास, एकतर्फी निर्णय दिल्यास, चुकीचे व मोघम स्वरूपात आदेश दिल्यास किंवा प्रथम अपील अर्जावर कोणताही निर्णय पारित न केल्यास राज्य माहिती आयोग यांच्याकडे करावयाचे द्वितीय अपील व त्यावर होणारी कार्यवाही याबाबत तपशील.. 

द्वितीय अपील दाखल केल्या नंतर सुनावणी साठी लागणारा कालावधी व सुनावणी साठी आपण करावयाची तयारी याबाबत तपशील.. 

द्वितीय अपील आदेश पारित होऊनही माहिती न मिळाल्यास करावयाची कलम 18 अन्वये तक्रार याबाबत याबाबत तपशील.. 

जन माहिती अधिकारी यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही होते का ? होत असल्यास यासाठी किती कालावधी लागतो? याबाबत तपशील.. 

माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम व द्वितीय अपील अर्ज आणि तक्रार अर्ज यांचे योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन याबाबत तपशील.. 

 

सदर अर्ज हे Word File स्वरूपात मिळेल, आणि Google Drive वर अॅक्सेस करता येईल..

Type Of Product – Study Material With Google Drive

माहिती अधिकार अर्जाची यादी

सार्वजनिक व वयक्तिक हिताशी संबंधित 25+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने (Word/Documents format)

नगर परिषद कार्यालयाशी संबंधित 75+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने (Word/Documents format)

ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संबंधित महत्त्व पूर्ण 45+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने (Word/Documents format)

रस्ते/ बांधकाम विभागाशी संबंधित 10+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने (Word/Documents format)

प्रथम अपील अर्ज जोडपत्र ब चे 3+ अर्ज नमुने (Word/Documents format)

द्वितीय अपील अर्ज जोडपत्र क चे 2+ अर्ज नमुने (Word/Documents format)

माहिती अधिकार संबंधित विविध बाबींच्या पूर्ततेसाठी निवेदने.. (Word/Documents format)

दप्तर दिरंगाई अंतर्गत करावयाच्या तक्रार अर्जाचे नमुने (Word/Documents format)

माहिती अधिकार कायदा व शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालयीन निर्णय यांचा तपशिल (PDF format)

 ऑफर फक्त मर्यादित वेळेसाठी.. 

बोनस 🎁

150+ माहिती अधिकार अर्ज 150 x35=5250 किमतीचे

3+ प्रथम अपील अर्ज 3 x 199 = 597 किमतीचे

2+ प्रथम अपील अर्ज 2 x 199 = 398 किमतीचे

3+ माहिती अधिकार संबंधित निवेदने 3 x 199 = 597 किमतीचे

2 + दप्तर दिरंगाई तक्रार अर्ज 2 x 199 =398 किमतीचे

एकूण बोनस रुपये 7240 किमतीचे अगदी मोफत