RTI Drafting Service's

Sale!

कलम 4(1)ख संबंधित माहिती अधिकार अर्ज नमुने

99.00

Word/Documents फाईल स्वरूपात
वैधता 2 वर्ष
अधिक माहिती साठी अर्जांची यादी बघा..

 

Category:
 1. 2 अधिकार व कर्तव्य 

 2. 3 निर्णय घेण्याची प्रक्रिया

 3. 4 कार्य मानके

 4. 5 कार्य पार पाडण्या करिता नियम पुस्तिका 

 5. 6 दस्त ऐवज व तपशिल

 6. 7 धोरणाबाबत लोकांशी विचार विनिमय करण्यासाठी असलेल्या व्यवस्थेचा तपशील

 7. 8 समिती बाबत तपशील 

 8. 9 कर्मचाऱ्यांची निर्देशिका 

 9. 10 मासिक वेतन व नुकसान भरपाई 

 10. 11 अर्थसंकल्पीय तरतूद 

 11. 12 राबवण्यात येत असलेल्या कार्यक्रम/ योजनांचा तपशिल

 12. 13 सवलती परवाने