RTI Drafting Service's

 • जोडपत्र अ

  माहिती अधिकार अर्ज /जोडपत्र अ मसुदा शुल्क 199 रुपये

 • जोडपत्र ब

  प्रथम अपील/जोडपत्र ब मसुदा शुल्क 199 रुपये

 • जोडपत्र क

  द्वितीय अपील/जोडपत्र क मसुदा शुल्क 199 रुपये

 • तक्रार अर्ज

  प्रतिसाद न मिळाल्यास/ माहिती न मिळाल्यास कलम 18 अन्वये तक्रार दाखल करायची असल्यास मसुदा शुल्क 199 रुपये

 • 150+ RTI Application

  अर्ज मिळवण्यासाठी नोंदणी करा मात्र ₹449/-