RTI Drafting Service's

Sale!

प्रथम अपील, द्वितीय अपील आणि तक्रार अर्ज नमुने

69.00

Word/Documents फाईल स्वरूपात
वैधता 2 वर्ष
अधिक माहिती साठी अर्जांची यादी बघा..
Category:

जोडपत्र ब प्रथम अपील अर्ज नमुने

1 जन माहिती अधिकारी यांच्याकडून कसलाही प्रतिसाद न मिळाल्यास करावयाचे प्रथम अपील

2 चुकीचे व दिशाभुल करणारे मोघम स्वरूपाचे उत्तर मिळाल्यास करावयाचे प्रथम अपील

3 अपूर्ण माहिती मिळाल्यास करावयाचे अपील 

 

जोडपत्र क द्वितीय अपील अर्ज नमुने

1 जोडपत्र अ व जोडपत्र ब ला कसलाही प्रतिसाद न मिळाल्यास करावयाचे द्वितीय अपील अर्ज नमुना

2 चुकीचे व दिशाभुल करणारे मोघम स्वरूपाचे उत्तर मिळाल्यास करावयाचे प्रथम अपील

तक्रार अर्ज

1 कलम 18 अन्वये करावयाचा तक्रार अर्ज