RTI Drafting Service's

Uncategorized

बांधकाम विभागाशी संबंधित माहिती अधिकार अर्ज नमुने

सदर माहिती अधिकार अर्ज ग्राम पंचायत , नगर पंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका, उपविभागीय अभियंता जिल्हा परिषद, उपविभागीय अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग इतर कार्यालया अंतर्गत होत असलेल्या रस्ते आणि पूल बांधकाम ,इमारत बांधकाम किंवा इतर विकास कामांशी संबंधित माहिती मागण्यासाठी सदर अर्जांचा वापर केला जाऊ शकतो,,   1) रस्ते कामांची यादी या …

बांधकाम विभागाशी संबंधित माहिती अधिकार अर्ज नमुने Read More »

माहिती अधिकार अर्ज नमुने..

 प्रथम अपील व द्वितीय अपील अर्ज, निवेदन व दप्तर दिरंगाई कायद्याअंतर्गत करावयाचे तक्रार अर्जाचे नमुने.. जोडपत्र ब प्रथम अपील अर्ज नमुने 1 जन माहिती अधिकारी यांच्याकडून कसलाही प्रतिसाद न मिळाल्यास करावयाचे प्रथम अपील 2 चुकीचे व दिशाभुल करणारे मोघम स्वरूपाचे उत्तर मिळाल्यास करावयाचे प्रथम अपील 3 अपूर्ण माहिती मिळाल्यास करावयाचे अपील जोडपत्र क द्वितीय अपील …

माहिती अधिकार अर्ज नमुने.. Read More »

नगर परिषद कार्यालयाशी संबंधित महत्त्व पूर्ण 70+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने..

सदर अर्ज नमुने हे नगर परिषद कार्यालयात ठेवण्यात येणाऱ्या दस्तऐवज या आधारे तयार करण्यात आले असून सुलभ संदर्भासाठी प्रत्येक अर्जात दस्तऐवजाचा नमूना दिला आहे.. 1) नगर परिषद रोकड वही बाबत तपशिल2) नगर परिषद संबंधित बँक पुस्तकाचा तपशिल3) जर्नल नोंदवही चा तपशिल4) नगर परिषद सर्वसाधारण खाते बाबत तपशिल5) नगर परिषद बँकमेळ विवरणपत्र तपशिल6) स्तावर मालमत्ता व …

नगर परिषद कार्यालयाशी संबंधित महत्त्व पूर्ण 70+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने.. Read More »

ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संबंधित महत्त्व पूर्ण माहिती अधिकार अर्ज नमुने

1) ग्रामपंचायत अर्थसंकल्प विषयक बाबींची माहिती व तपशिल मिळवा. 2) ग्रामपंचायत ने अर्थसंकल्पामध्ये काही सुधारणा केल्या असल्यास त्याबाबत माहिती मिळवा. 3) ग्रामपंचायत ने जमा केलेली रक्कम आणि खर्च केलेली रक्कम याबाबत माहिती मिळवा. 4) ग्रामपंचायत मध्ये थकीत असलेल्या किंवा येणे बाकी असलेल्या रक्कमांचा तपशिल मिळवा. 5) ग्रामपंचायत च्या आर्थिक बाबींचा तपशिल मिळवा. नगर परिषद कार्यालयाशी …

ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संबंधित महत्त्व पूर्ण माहिती अधिकार अर्ज नमुने Read More »

ओळख माहिती अधिकार कायद्याची-1

ओळख माहिती अधिकार कायद्याची माहिती अधिकार कायद्याला 16 वर्ष पूर्ण झाली आहेत., (The Right to Information Act has completed 16 years). कायद्याला 16 वर्ष पूर्ण झाली असली तरी शासकीय कार्यालयात. व त्यांच्या कामात माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली पाहायला मिळत नाही. (RTI) माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा.,(When the Right to Information Act came …

ओळख माहिती अधिकार कायद्याची-1 Read More »