RTI Drafting Service's

8 विविध योजनांशी संबंधित माहिती मिळवा

35.00

Category:

विविध योजनांशी संबंधित माहिती मिळवा. योजना ज्या कार्यालयामार्फत राबवण्यात येईल त्या कार्यालया त अर्ज दाखल करू शकता माहितीचा विषय यामध्ये आपल्याला हव्या असलेल्या योजनांचे नाव लिहावे. व त्यामध्ये आपल्या सोई नुसार बदल करायचा असल्यास तो करावा. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Word/Documents फाईल स्वरूपात
वैधता 2 वर्ष