RTI Drafting

5 विकास कामाचे अंदाजपत्रक मिळवा. (Estimate copy)

35.00

Category:

विकास कामाचे अंदाजपत्रक मिळवा. (Estimate copy) विकास काम ज्या कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे त्यांच्याकडे अर्ज सादर करावा. ज्या कामाचे अंदाज पत्रक हवे आहे त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा…

Word/Documents फाईल स्वरूपात
वैधता 2 वर्ष